TOEFL, öğrencilerin uluslararası İngilizce yeterliliğini ölçmek için oluşturulmuş ve standartlaştırılmış bir sınavdır. Açılımı Test of English as a Foreign Language olan sınav, İngilizce yeterliliğinizi ölçer ve belgeler. Sınav merkezi New Jersey’dedir ve her yıl bu merkez tarafından düzenlenir.
Yurt dışındaki üniversite, kolej, enstitü, burs veren kurum ve şirketler TOEFL sınavı sonucunu baz alarak hareket ederler.
TOEFL IBT sınavı reading, writing, speaking, listening bölümlerinden oluşmaktadır.

Reading
Reading, sınavın ilk bölümüdür. Verilen paragrafları anlama ve analiz etme yeteneğinizi ölçer. Bu analiz size verilen tabloları doldurarak ve size verilen paragrafı tamamlayarak veya çoktan seçmeli şık seçenekleriyle yapılır. Toplam 30 puandır.

Listening
2 ya da daha fazla kişinin konuşmasını içeren bölüm 2 veya 3 diyalogtan oluşmaktadır. Bu bölümde dinlediğinizi ne kadar anladığınız ölçülür ve dinlediğiniz şeyleri not alma imkanı verilir. Toplam 30 puandır.

Speaking
Bu bölümde İngilizce konuşma diline ne kadar hakim olduğunuz ölçülür. Listening parçalarıyla ilgili yorum yapma yeteneğinize ve dili kullanma yeteneğinize bakılır. Toplam 30 puandır. 

Writing  
Bu bölümde iki adet writing bulunur. Birincisi ilk önce bir reading paragrafı ve sonra listening yapılır ve bunları yazacağınız metinde kullanmanızdır. İkincisi ise bağımsız bir writingtir. Bağımsız bir metin oluşturmanız istenmektedir. Toplam 30 puandır.

TOEFL sınavından elde edeceğiniz sonuç, uluslararası anlamda İngilizce yeterliliğinizdir. Yurt dışında gireceğiniz bir üniversite, kolej, enstitü veya özel şirket İngilizcenizi bu sınavı baz alarak değerlendirir ve buna göre kabul görürsünüz. 

Yurt dışında birçok üniversite, TOEFL sınavında yeterli bulunmayan öğrenciler için bir hazırlık sınıfı imkanı vermektedir. Bu hazırlık sınıfında İngilizce dil eğitimi ile beraber seçtiğiniz bölümlerin temel alan dersleri de görülmektedir.

  • Şubemizde Özel Ders 
  • Şube Dışında Özel Ders 
  • Şubemizde Grup Dersleri
  • Şube Dışında Grup Dersleri
  • VIP Ders Hizmeti

 

 

Paylaş