Kurumumuzda Yabacı uyruklu öğrencilere Türkçe eğitimi verilmektedir. Derslerimiz, öğrencinin seviyesine göre bireysel veya grup dersi olarak planlanmaktadır. 

 

  • A1 – Beginner
  • A2 – Elementary
  • B1 – Pre-intermediate 
  • B2 – Intermediate
  • C1 – Upper-intermediate
  • C2 – Advance 

Paylaş